Interiörpersienn

Detta är en persienn i 50 mm utförande som fungerar som en effektiv solavskärmning samt en inredningsdetalj.Passar lika bra på kontoret som i hemmet.

 

Lameller

Brännlackerad aluminium, Lamellbredd 50 mm, Vissa lameller finns i perforerat utförande.

 

Underlist

Antingen i trä eller brännlackerad plåt i samma färg som lamellerna.

 

Överlist

Som stanndard i brännlackerad plåt, men kan även fås i trä.

 

Reglage

Linreglage i passande färg som du själv väljer.

 

Stegband

12, 25 eller 38 mm breda i 33 olika färger. Polyester 100 %