Utvändigt

Under kategorin utvändigt finner vi de effektivaste alternativen när det gäller att avskärma värmeenergi. Såsom markiser, screen, korgmarkiser och fasadpersienner. Inom denna grupp kan man uppnå en avskärmningsfaktor på 50-90% vilket gör att inomhusklimatet blir bättre.